Objektif


.

“...(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu. Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenainya… Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan…”

Al-Quran: al-A’raaf:2-3

.

Oleh: Ed

Baru ini saya melewati Wikipedia dan mendapati jawapan kepada status kebebasan beragama di Malaysia seperti di bawah:

Status kebebasan agama di Malaysia merupakan satu isu kontroversi. Islam merupakan agama rasmi dan Perlembagaan Malaysia meletakkan sekatan terhadap kebebasan beragama, paling ketara penyebaran agama selain Islam kepada Muslim. Bagaimanapun, persoalan sama ada Malaysia merupakan negara Islam atau sekular masih belum berjawab;  Wikipedia

Saya meneliti Perlembagan dan mendapati tafsiran sebenar Perlembagaan Malaysia menunjukkan Al-Quran & Hadis adalah sebenarnya undang-undang tertinggi di Malaysia, dan mana-mana undang-undang, perjanjian atau perbuatan bercanggah dengannya adalah tidak sah dan menjadi terbatal.

Namun itu kenapa ia menjadi sebaliknya? Kenapa perlaksanaan Al-Quran dan Hadis sebagai undang-undang tertinggi diabaikan dan disisihkan? Ini kerana perlaksanaan undang-undang hari ini berasaskan fahaman yang terpesong dari maksud sebenar Perlembagaan. Ini kerana mereka menafsirkan perkara 3 (1) Perlembagaan sebagai bermaksud Islam agama rasmi di Malaysia. Ini adalah penafsiran yang terpesong. Terdapat beberapa faktor dan antara fahaman terpesong kerana pengamal undang-undang tidak memahami definisi Islam yang sebenar, dan isu tidak pernah dicabar di Mahkamah.

Sekarang saya kemukakan alasan-alasan seperti di bawah:

Perkara 4 (1) menyatakan Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi, dan mana-mana undang bertentangan dengannya menjadi terbatal. Undang-undang yang boleh menjadi terbatal dan tidak sah ialah semua undang-undang selain Perlembagaan, termasuk Kanun Jenayah dan peraturan kecil dsbnya. Kesemuanya mesti tidak bercanggah dengan Perlembagaan.

Perkara 4 (1) Perlembagaan ini ialah undang-undang tertinggi Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan Perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu.

Bagi memudahkan pemahaman, kita anggap Perlembagaan seumpama bapa dan undang-undang selainnya seumpama anak. Oleh itu arahan anak tidak boleh mengatasi arahan bapa. Persoalan lain samada badan Perundangan (Peguam Negara), Kehakiman (Ketua Hakim Negara), Eksekutif (Perdana Menteri), YDPA/Sultan, dasar-dasar parti politik, perjanjian-perjanjian, dan semua badan/individu tertakluk di bawah Perlembagaan? Ya! Kesemuanya tertakluk di bawah Perlembagaan dan tidak terkecuali. Sebarang undang-undang, perjanjian atau perlaksanaan bertentangan dengannya menjadi terbatal dan tidak sah.

Seterusnya Perlembagaan memperuntukan Islam ialah agama bagi Persekutuan.

Perkara 3. (1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Perkara 11 (1) memperuntukkan: Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya.

Alasan Ringkas

Berdasarkan di atas, alasan ringkas ialah bagi dakwaan Al-Quran & Hadis sebagai undang-undang tertinggi ialah:

Reason:

1. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi

2. Undang-undang tertinggi menyatakan Islam agama Persekutuan

3. Islam agama Persekutuan bermaksud Pengabdian Persekutuan

4. Pengabdian Persekutuan bermaksud Persekutuan membenarkan perlaksanaan ibadah mengikut Al-Quran & Hadis

5. Perlaksanaan ibadah mengikut Al-Quran & Hadis termasuk perlaksanaan undang-undang di dalam agama Islam.

Conclusion: Oleh itu, undang-undang Al-Quran & Hadis adalah undang-undang tertinggi di Malaysia.

Namun itu kenapakah salah faham ini terjadi? Pertamanya penjajah dan penggubal undang-undang telah memahami Islam seperti agama lain, iaitu mendefinisikan Islam sekadar syahadah, bersolat, membayar zakat, berpuasa dan mengerjakan haji. Pemahaman ini kemudian diwariskan kepada pengamal undang-undang, dan akhirnya menjadi undang-undang yang mempengaruhi jentera kerajaan dan masyarakat Islam keseluruhan. Fahaman ibadah sebegini adalah fahaman yang sangat jauh terpesong, dan ibadah di dalam Islam tidak seperti ibadah-ibadah agama lain:

Maksudnya: “…Katakanlah (wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku…”; Al-Quran: al-Kaafiruun

Berlandaskan fahaman yang salah ini, mereka membuat undang-undang yang tidak berlandaskan fahaman sebenar, dan malahan bercanggah serta menyekutukan Allah swt. Fahaman sebenar ialah Islam agama menyeluruh, dan meninggalkan mana-mana amalan atau mencampur adukkanya akan mengakibatkan seseorang itu terkeluar daripada Islam.

Maksudnya: “...Dan tidak harus bagi orang beriman, lelaki dan perempuan – apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara – (tidak haruslah bagi mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata…”; Al-Quran: al-Ahzaab:36

Ayat menegaskan satu kaedah wajib dipatuhi orang mu’min dalam segala urusan kehidupannya. Tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala semata-mata, dan yang mana diterangkan atau dijelaskan oleh RasulNya.

Alasan Penuh

Persoalan pertama: Samada peruntukan “Islam agama bagi Persekutuan” adalah undang-undang yang tertinggi di Malaysia?

Perkara “Islam agama bagi Persekutuan” adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ini kerana perkara “Islam agama bagi Persekutuan” terkandung di dalam perkara 3 (1), dan perkara 3 (1) terkandung di dalam Perlembagaan, iaitu undang-undang tertinggi di Malaysia. Perkara undang-undang tertinggi dinyatakan melalui perkara 4 (1) . Sebagai tambahan dan jauh daripada itu, perkara 3 (1) adalah antara paling utama kerana terletak di bahagian paling awal Perlembagaan dan mengatasi perkara-perkara selainnya.

Persoalan kedua: Apakah status amalan agama-agama lain?

Perkara 3 (1) menyatakan: Islam ialah agama bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai” di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Apakah maksud “tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai”? Adakah bermaksud mereka mengamalkan agama mereka dengan aman dan damai? Maksud ini tidak munasabah kerana mereka sememangnya mengamalkan agama secara aman dan damai semenjak dahulu. Oleh itu apakah maksud sebenar “tetapi agama-agama lain diamalkan dengan aman dan damai”?

Maksud sebenar ialah Persekutuan meletakkan Islam sebagai agama utama, dan Islam bersetuju membenarkan agama lain diamalkan secara aman dan damai. Maksud mengamalkan secara aman dan damai di sini ialah mereka boleh mengamalkan agama mereka tanpa mendatangkan kemudaratan kepada kebebasan Persekutuan untuk membenarkan kesemua ibadah di dalam Islam boleh diamalkan. Ini beerti mereka mengharmonikan agama mereka agar tidak memecah keamanan dan kedamaian dengan mana-mana ibadah di dalam agama Islam. Segala amalan agama mereka yang tidak memecah keamanan dan kedamaian dengan amalan agama Islam adalah sepenuhnya dibenarkan (iaitu tidak memecah keamanan dan kedamaian mengikut tafsiran Al-Quran dan Hadis).

Persoalan ketiga: Apakah maksud “Islam ialah agama bagi Persekutuan”?

Perkara 3 (1) menyatakan Islam adalah agama bagi Persekutuan. Apakah maksud sebenar peruntukan ini? Adakah ianya sekadar bermaksud “Islam menjadi agama rasmi Persekutuan“?

Maka mari teliti maksud sebenar perkara perkara 3 (1) (1) Perlembagaan Malaysia. Bagi memahami maksud perkara 3 (1), kita perlu memahami:

(a) Apakah maksud beragama?

(b) Apakah maksud Islam?

(c) Apakah maksud Islam agama bagi Persekutuan

Apakah maksud beragama?

Definisi agama ialah sistem kepercayaan dan penyembahan berdasarkan agama kepercayaan itu. Oleh itu beragama adalah seseorang yang mengamalkan sistem kepercayaan dan penyembahan berdasarkan agama kepercayaan itu. Beragama tidak bermaksud rasmi (official).

Rujukan tambahan: 1 / 2 / 3

Apakah maksud Islam?

Berbeza amalan agama lain, Islam adalah agama pengabdian seorang hamba kepada TuhanNya dan adalah perlaksanaan ibadah meliputi seluruh kehidupannya.

Maksudnya: “..Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Aku…”; Al-Quran: adz-Dzariat:56

Maksudnya: “…Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam…”; Al-Quran: al-An’am:162

Maksudnya: “…Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya…”; Al-Quran: al-Baqarah:208

Maksudnya: “…aku diperintahkan supaya tunduk bulat-bulat kepada Tuhan sekalian alam…”; Al-Quran: al-Mu’min:66

Maksudnya: “…Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat…”; Al-Quran: al-Baqarah:170

Islam sangat berbeza dengan agama lain dan tidak beribadah dengan sekadar mengamalkan syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Ini pemahaman terpesong dan salah di sisi Islam. Islam merangkumi perlaksanaan ibadah merangkumi keseluruhan perkara di bawah:

Ibadah

Oleh itu, kesimpulan bagi maksud “beragama Islam” ialah perlaksanaan sistem kepercayaan dan penyembahan berdasarkan agama Islam, iaitu perlaksanaan sistem kepercayaan dan penyembahan di dalam perkara Tauhid, Syari’ah dan Akhlak.

Persoalan kedua samada amalan beragama Islam boleh diharmonikan dengan agama lain? Tidak, amalan di dalam agama Islam tidak boleh diharmonikan dengan agama lain. Ini kerana Islam adalah agama yang sama sekali berbeza dengan agama-agama lain.

Maksudnya: “…Katakanlah (wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku…”; Al-Quran: al-Kaafiruun

Perbuatan mengharmonikan atau meninggalkan mana-mana amalan mengakibatkan seseorang terkeluar daripada Islam. Ini adalah penyekutuan dan mereka akan kekal di neraka selamanya. Di bawah ini adalah di antara beberapa keterangan yang menjelaskan dakwaan:—

Maksudnya: “…dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir…”; Al-Quran: al-Maa’idah:44

Maksudnya: “….Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi pemimpin, bukan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, bukanlah dia dari (agama) Allah sedikitpun…; Al-Quran: ali-Imran:28

Maksudnya: “…Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka awliya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka…”; Al-Quran: al-Maa’idah:51

Maksudnya: “…Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadaNya dan Ia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam hukumNya…”; Al-Quran: al-Kahfi:26

Maksudnya: “…Dan katakanlah: “Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak, dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya, dan tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya; dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh!”…”; Al-Quran: al-Israa:111

Apakah maksud agama bagi Persekutuan?

Kini kita memahami maksud beragama Islam ialah perlaksanaan sistem kepercayaan dan penyembahan atau pengabdian ke atas perkara Tauhid, Syari’ah dan Akhlak. Kita juga mengetahui Islam bukan agama harmoni dan ibadah di dalam Islam adalah berbeza dengan ibadah-ibadah di dalam agama lain.

Oleh itu persoalan selanjutnya ialah apakah maksud “Islam ialah agama bagi Persekutuan”?

Maksudnya ialah Persekutuan mesti membenarkan kesemua ibadah terkandung di dalam Al-Quran & Hadis. Memandangkan Islam adalah termasuk dengan perkara undang-undang dan sistem pentadbiran negara, maka Persekutuan mesti melaksanakan kesemua sistem dan undang-undang Al-Quran & Hadis. Segala sistem atau undang-undang yang bercanggah Al-Quran dan Hadis adalah terbatal.

Perlaksanaan ini mungkin menimbulkan pelbagai bantahan daripada bangsa dan agama lainnya. Namun itu, kesemua fakta dan undang-undang ini adalah dicapai tanpa paksaan, dan dicapai secara persetujuan kesemua bangsa dan agama apabila memasuki kemerdekaan. Mereka datang untuk menetap di Tanah Melayu dan bersetuju dengan undang-undang yang terkandung di dalam Perlembagaan. Mereka juga bebas memilih penempatan pada mana-mana negara lain yang melaksanakan undang-undang yang mereka suka, tiada paksaan. Tidakkah mereka terfikir bagaimana perasaan mereka jika mereka dihalang ibadah atau membina kuil atau gereja? Oleh itu perkara ini tidak sepatutnya menjadi isu dan alasan untuk menghalang umat Islam daripada beribadah, dan oleh itu agar masyarakat Islam hidup mati dan menghadap Tuhannya sebagai orang Islam.

Segala bantahan atau undang-undang menghalang ibadah Islam bercanggah perkara 3 (1), 4 (1) dan 11 (1) Perlembagaan Malaysia dan menjadi terbatal serta tidak sah. Oleh itu umat Islam mempunyai hak yang kukuh di bawah Perlembagaan. Ibadah Islam mesti dibenarkan sepenuhnya kerana mana-mana amalan di dalam Islam tidak dapat ditinggalkan. Meninggalkan mana-mana ibadah tidak menjadikann ianya Islam. Oleh itu maksud perkara 3 (1) Perlembagaan menjadi tidak bermakna sekiranya umat Islam dihalang beribadah.

Realiti Hari Ini

Hak orang Islam menganuti dan mengamalkan agamanya diperuntukkan dalam perkara 3 (1) dan ditegaskan lagi dengan perkara 11 Perlembagaan Malaysia, iaitu peruntukan “…tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya…”. Namun itu sebaliknya yang terjadi pada hari ini. Undang-undang dan perlaksanaan sedia ada menghalang umat Islam menganuti dan mengamalkan agama Islam. Hampir keseluruhan undang-undang dan perbuatan adalah bercanggah peruntukan perkara 3 (1), 4 (1) dan perkara 11 (1) Perlembagaan Malaysia! Amalan sediada hari ini adalah bukan amalan Islam dan amalan hari ini meletakkan kekufuran di atas setiap dahi orang Islam.

Ini kerana maksud perkara 3 (1) Perlembagaan telah dipesongkan dengan menukarkan maksud “Islam adalah agama bagi Persekutuan” kepada maksud “Islam adalah agama rasmi Persekutuan”. Ini tidak benar dan kedua-dua pernyataan ini membawa maksud yang berbeza-beza.  Kedua-dua ini tidak membawa pengertian sama, dan seperti air dan minyak!

Islam agama rasmi Persekutuan bermaksud Islam “official“, “Islam sekadar namanya“, atau “Islam dikulit luaran semata-mata“. Oleh itu adakah ini Islam? Tidak! Di dalam Islam, tiada istilah Islam “official“,  secara nama atau secara kulit luaran semata-mata. Ianya satu kekufuran. Kekufuran bermaksud ibadah di dalam Islam tidak dilaksanakan, dan Rukun Iman menjadi sekadar ucapan atau “official” tanpa pembuktian perbuatan (“..beriman dan beramal soleh..”). Hanya sekadar ucapan rasmi tanpa amalan adalah bukan Islam.

Maksudnya: “…Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang mencipta langit dan bumi?” Sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”. Katakanlah (kepada mereka): “Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain dari Allah itu?“; Al-Quran: az-Zumar:39

Maksudnya: “…Dan katakanlah (wahai Muhammad): “Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman; dan sesiapa yang mahu kufuringkar, biarlah dia mengingkarinya…”; Al-Quran: al-Kahfi:29

Maksudnya: “…Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu adan telah Ku redhai Islam itu jadi agama bagimu…”; Al-Quran: al-Maidah:3

Maksudnya: “…Sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima  daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi…”…”; Al-Quran: ali-Imran:35

Persoalan lain ialah apakah maksud “sembah“? (1 2 3) .Sembah tidak bermaksud bersembahyang semata-mata tetapi lebih dan termasuk ketaatan (kepadasiapa dan  sistem siapa?).

Maksudnya:”…Katakanlah: “Hanya Allah sahaja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama (beribadah)…”; az-Zumar:14

Untuk memahami maksud sembah dan pengabdian, kita sepatutnya mendalami apakah syarat penerimaan pengabdian melalui kalimah tauhid Laa Ilaaha Illallah, iaitu mengetahuiRukun Kalimah Tauhid” yang wajib diketahui: Ilmu, Yakin, Percaya, Ikhlas, Menerima, Berserah dan Cinta. Segala rukun ini dan perkara Rububiyah, Uluhiyah serta Asmaal-Asmaa’ Wal Shifaat mesti diletakkan kepada Allah Taala, dan bukan selain Allah swt. Inilah pengertian sembahan dan pengabdian sebenar. Sebaliknya dan jika mana-mana perkara Rukun Kalimah Tauhid diletakkan ke atas selain daripada Allah, maka anda fikirkanlah sendiri apakah maksudnya:

Maksudnya:”…Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang (insan) mempunyai dua buah hati dalam rongga dadanya (tubuhnya)…”; Al-Quran: al-Ahzaab:4

Terdapat pelbagai lagi ayat keterangan dan ayat di atas adalah di antara beberapa ayat menerangkan maksud Islam di kulit. Tiada maksud “Islam di kulit” atau “Islam Rasmi” di dalam Islam. Orang sebegini ini dianggap kufur oleh Allah swt dan bukan orang Islam. Maksud ibadah sebenar ialah pengabdian di dalam seluruh kehidupan. Islam bukan sekadar bersyahadah, solat, puasa, zakat, dan haji. Kesemua ini adalah ibadah asas bagi mencapai ibadah Islam, iaitu pengabdian melalui penyempurnaan Rukun Kalimah Tauhid Laa Ilaaha Illallah.

Melalui ibadah dan mekanisma solat yang sempurna, maka kita memperolehi sifat yang mencegah keji dan munkar (29:45), mekanisma zakat yang sempurna mensucikan hati dan membersihkan harta kita (9:103), mekanisma puasa yang sempurna menjadikan kita bertakwa (2:183), dan mekanisma haji yang sempurna memberikan kesyukuran dan sentiasa menyebut nama Allah (22:27-28). Kesempurnaan di dalam ibadah Rukun Islam membawa kita kepada ibadah sebenar di dalam Islam, iaitu pengabdian dan penyempurnaan Rukun Kalimah Tauhid Laa Ilaaha Illallah. Fikirkan dan adakah kita dihalang daripada beribadah? Walaupun setelah melakukan Rukun Islam dengan sempurna? Jawapan yang anda sendiri sangat arif mengenainya.

Oleh itu maksud sebenar perkara 3 (1) Perlembagaan Malaysia mesti diketengahkan dan dicabar di Mahkamah. Persoalan ini perlu dibangkitkan untuk membawa kembali maksudnya yang sebenar, dan mengembalikan Al-Quran dan Hadis sebagai undang-undang tertinggi di Malaysia. Bagi parti politik  yang mengaku dirinya memperjuangkan Islam, mereka sepatutnya menggunakan segala peluang yang ada untuk membangunkan “Ummah“, dan melaksanakan undang-undang Hudud kerana ianya tidak pernah menjadi penghalang apabila diperuntukkan di dalam Perlembagaan. Mereka boleh mencabar di Mahkamah bahawa mana-mana undang-undang atau sebarang tindakan menghalang perlaksanaan Hudud sebagai tidak sah dan terbatal kerana bertentangan Perlembagaan Malaysia.

Setiap rakyat pula mesti menggunakan kes yang sedang berjalan di Mahkamah dan mencabar kesahaan undang-undang dengan memasukkan pembelaan tidak tertakluk kepada undang-undang bercanggah Al-Quran dan Hadis. Ini mengakibatkan segala undang-undang dan perbuatan bercanggah akan beransur-ansur bertukar kepada sistem di dalam agama Islam. Saya agak yakin Hakim beragama Islam dan yang memahami dan mendengar keterangan jelas “…sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir…” (al-Maa’idah:44), berserta sokongan setiap ahli agama akan mula mempertimbangkan dengan lebih mendalam sebelum membuat keputusan.

Ini selanjutnya disokong desakan umat hari ini untuk keluar daripada amalan syirik kerana kerajaan melaksanakan undang-undang ciptaan manusia (orang barat) dan membatalkan hak Allah menentukan “benar atau salah” melalui undang-undangNya.  Kerajaan, ahli politik dan rakyat yang mengundi kerajaan bersetongkol membatalkan kuasa Allah, dan meletakkan kuasa itu ke atas “negara” (berhala ciptaan orang barat); Secularism and its implicationsCan Muslims Vote in Elections of the Modern Secular State?Bolehkah Bergabung dengan Partai Politik?Cara-Cara Batil Menegakkan Daulah IslamiyahPartai Islam Partai Dakwah?Demi Suara, Apapun Dilakukan:

“..Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadaNya dan Ia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam hukumNya..” (18:26)

“..Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi (termasuk Malaysia), dan yang tidak mempunyai anak, serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahanNya..” (25:2)

“Ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan” (55:07)

“Allah yang menurunkan Kitab Suci dengan membawa kebenaran, dan menurunkan keterangan yang menjadi neraca keadilan” (42:17)

“dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan” (57:25)

“Azab yang kamu berada padanya itu adalah kerana keadaan kamu apabila Allah Yang Maha Esa sahaja diseru dan disembah, kamu kufur; dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya. Maka kuasa menjalankan keadilan adalah hak Allah, Yang Maha Tinggi, lagi Yang Maha Besar” (40:12)

“Allah menerangkan, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu; tiada Tuhan melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (3:18)

Bertanyalah: “Siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi?” Jawablah: “Allah”. Bertanyalah lagi: “Kalau demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya?” Bertanyalah lagi: “Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama, gelap-gelita dengan terang? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka?” Katakanlah: “Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa” (13:16)

Dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalanNya. Katakanlah: “Bersenang-senanglah kamu, kerana sesungguhnya kesudahan kamu ke neraka” (14:30)


Berdasarkan di atas dan pernyataan “Who decides what is right and what is wrong? The society? Religion? The Government? I myself? … the mango trees?“, kita dapat melihat situasi umat Islam hari ini mengamalkan syirik apabila menyerahkan kuasa menentu “benar atau salah” kepada selain Allah, iaitu kepada kerajaan (the mango trees). Masyarakat tidak beriman Allah sebagai penentu keadilan dan undang-undang, tetapi beriman dengan orang barat dan manusia sebagai pihak paling berhak menentukan benar atau salah, mengatasi kehebatan Allah swt.

Oleh itu perubahan perlu dibuat untuk keluar daripada amalan syirik, dan perubahan positif tidak akan terjadi dengan duduk berdiam diri semata-mata. Jika kita berdiam diri, maka satu persatu hak umat Islam untuk beribadah di Malaysia akan dihapuskan sehinggakan mungkin umat akan sekadar mengamalkan “Islam Niat“, iaitu sepertimana telah berlaku melalui amalan (Islam Kad Pengenalan atau Islam Surat Beranak). Oleh itu mari bersama sebarkan maklumat ini kepada orang ramai atau letakkan link artikel ini di halaman anda. Ini agar mereka berkelayakan mengubah undang-undang dan memegang jawatan atau jabatan tertentu akan terbaca dan sedar kaedahnya serta mula membuat perubahan positif mengembalikan Al-Quran dan Hadis sebagai undang-undang tertinggi di Malaysia.

Wallahu a‘lam bish-shawab.

101 thoughts on “Objektif”

 1. saudara,

  saya fahami pemikiran saudara? banyak persoalan yang tidak dapat dirungkai apabila kita mulai melihat realiti hidup ini yang tidak diterapkan Islam secara syumul. kita melihat dalam setiap aspek kehidupan hukum syariat Islam sudah dibenamkan kedalam jurang yang dalam, seluruh pemikiran dan fikrah Islam sudah disempitkan sebatas perkara fardhu ain semata.
  apabila saudara memepelajari tsaqafah Islam yang menerangkan segenap rinci ruang lingkup ajaran Islam mulai dari akidah, iman, sehingga mencakupi pemyelesaian hidup insan iaitu, sistem pendidikan, sist ekonomi, sist pemerintahan, sist pergaulan, ibadah sehinggalah bagaimana menerapkan syariah Islam, mennjaga Islam dan mengembangkan Islam. InsyaAllah saudara akan mengetahui hala tuju hidup ini yang sebenar iaitu berusha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kehidupan Islam.
  saya harap saudara pernah melawati web mykhilafah.com.

  moga perasaan islam yang subur itu disuntik dengan pemikiran dan fikrah Islam nan mustanir…

 2. aku bershahadah, tetapi yg lain lebih menjadi keutamaan..
  aku bersolat, tapi tiada kusyuk..
  aku berpuasa, tetapi hanya lebih merasa lapar dan dahaga
  aku berzakat, namun ianya seakan2 terpaksa..
  aku tunaikan ibadah haji, namun masih banyak yg belum kuinsafi…
  kemanakah ruh ku kembali..
  jika tidak kepada Allah nan satu…
  apa mungkin aku yang terlampau lalai..
  kerana tidak disedarkan dari mimpi dunia..
  atau apakah kerana aku hidup di bumi yg kemarau..
  kemarau dengan ingatan terhadap-Mu…
  negeri yg tidak menegakkan syiar-Mu..
  negeri yg mana amirnya begitu angkuh…
  sehingga rakyat tidak melihat-Mu..
  melalui tangan2 mereka…

  ya Allah….
  selamatkan aku..
  berilah cahaya iman terhadap-Mu kepadaku…
  hindarilah aku dari makhluk2 yg tidak mengagungkan-Mu…
  Selamatkanlah saudara2 ku yg senasib..
  kembalikanlah Islam di bumi kami ini ya Allah..
  kepadaMulah aku berserah….

 3. Writing that uses thorough critical thinking, good elaboration..keep it up…sedarkan muslim Malaysia.

 4. assalamualaikum.. saya nak bertanyakan saudara.. apa yang muslim sekarang boleh buat dengan kewujudan.. bangsa2 iblis nih.. boleh tak emailkan kepada saya.. terima kasih saudara penulis..

  1. W’salam wbrt.

   Secara ringkasnya saya berpendapat langkah penyelesaian terbaik ialah kembali berpandukan kepada pengajaran daripada Surah Al-Kahfi, iaitu apabila umat Islam berhadapan dengan pilihan di antara “memelihara dunia” dan “memelihara keimanan“. Langkah awal yang boleh kita ambil mungkin seperti di bawah:

   1. Segala wang riba dikumpulkan dan digunakan bagi membawa keluar masyarakat daripada situasi riba. Ini kerana masalah riba menjadi masalah sedunia dan tidak dapat dielakkan. Oleh itu wang tersebut boleh digunakan bagi mengeluarkan masyarakat Islam daripada masalah riba selama-lamanya. Mereka yang hendak kekal memperjuangkan Islam di peringkat makro bebas membuat sebarang tindakan yang beliau rasa wajar, termasuk berusaha mengubah Perlembagaan untuk beralih kepada Al-Quran dan Sunnah (atas pilihan sendiri).

   2. Langkah seterusnya ialah penubuhan persatuan bagi membeli tanah untuk pembentukan perkampungan Islam yang memfokuskan kepada mengamalkan dan memelihara keimanan. Beli tanah di kawasan pendalaman (sekurangnya 2 jam perjalanan daripada pekan terdekat). Bina masjid, rumah pondok, pusat pengajian pondok dan pasar bagi menjana ekonomi mikro. Sunnah Money ditegakkan dan tiada penggunaan wang kertas. Segala makanan diusahakan sendiri oleh masyarakat kampung. Masjid dihidupkan 24/7 dan anak-anak kecil membesar di dalam masjid dengan memahami intipati Al-Quran dan Hadis, serta mendengar cerita2 nabi dan para sahabat. Keimanan akan menjadi darah daging mereka. Tiada televisyen, radio etc kecuali kehidupan paling minima yang memfokuskan kepada ilmu, iman dan amal. Tiada lifestyle kecuali dua pasang pakaian dan usaha memperteguhkan keimananan. Butirannya pada ceramah The Establishment of Muslim Village. Jika tiada pilihan ini, sertai pengajian pondok dan hidup secara darurat (kehidupan minimum). Moga-moga diberikan keampunan dan rahmat oleh Allah swt.

   3. Tidak perlu berfikir menegakkan Khalifah kerana tiada yang dapat mengalahkan yakjuj & makjuj dan anak cucu cicitnya. Hanya Imam Mahdi yang mampu berbuat demikian. Oleh itu serahkan dunia kepada mereka kerana itu yang mereka mahukan. Biarkan Allah swt yang memelihara Islam, dan kita membuat pilihan untuk memelihara keimanan, “..kami dengar, kami patuh..”. Dunia akan hancur dalam masa terdekat ini dan kita akan menyaksikan kekejaman dan kezaliman yang paling dasyat sebelum ketibaan Imam Mahdi; Abu Saeed Al-Khudri has repoted that the Messenger of Allah said “He will be sent at a time of intense disputes and differences among people and earthquakes (Ahmed). Inilah petanda akhir sebelum ketibaan Imam Mahdi. Dapatkah anda fikirkan kemunasabahan bilangan tentera Imam Mahdi yang sedikit tetapi berupaya mengambil alih pemerintahan dunia? Kemanakah perginya golongan2 pembangkang (children of gog and magog)? Jawapannya berkemungkinan besar kerana depopulation of the earth kepada 10%…

   4. Selanjutnya, objektif utama ialah menegakkan Daulah Islam di dalam hati. Islam tidak dibina di atas dasar senjata api, terrorism, teknologi, permodenan, kekayaan dan segala bentuk keduniaan. Islam dibina di atas dasar keimananan melalui amalan 100%. Sifat ini adalah perkara utama diperlukan untuk menghadapi Dajjal. Lihat sahaja sejarah Rasulullah saw dan bagaimana baginda memperkukuhkan akidah dan keimanan para sahabat, bagaimana baginda menolak tawaran pemerintah daripada kaum kafir. Oleh itu dan sekiranya kita menjadikan Hudud sebagai undang-undang, nescaya negara menjadi porak peranda kerana tiada keimanan. Jika kita menghantar 100 ribu tentera ke medan perang, nescaya mereka bertaburan lari kerana cintakan dunia. Jika kita membina institusi Islam paling agung, nescaya ia akan menyesatkan kerana tiada Daulah Islam sebenar di dalam hati. Namun itu dan jika kita membina Islam di atas dasar keimanan, Islam hidup beratus-ratus tahun lamanya. Ribuan dan jutaan mula jatuh hati dengan gambaran Islam dan orang beriman sebenar. Oleh itu langkah pertama adalah berhijrah untuk memelihara keimanan dan keluar daripada segala dosa; “…Tegakkanlah Daulah Islam dalam hati kalian, niscaya akan ditegakkan Daulah Islam di negara kalian…”

   5. Langkah shortcut sediada ialah parti politik Islam dengan neger-negeri jajahannya memberi bantuan menegakkan konsep perkampungan Islam. Objektif utama ialah menyediakan keimanan yang kuat dalam diri masyarakat untuk menghadapi kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi. Objektif utama ialah membentuk masyarakat yang mengamalkan Islam dan sistem sebenar. Sistem ini diperkembangkan secara beransur-ansur apabila perlaksanaannya berjaya. Kerajaan negeri memberi peruntukan tanah dan mulakan dengan sistem mikro yang memfokuskan kepada keimanan dan pembentukan “Masyarakat Contoh” (iaitu kembali kepada usaha membentuk Muslim Ummah yang sebenar). Sistem ini kemudian berkembang secara perlahan-lahan untuk mengubah sistem yang lebih besar apabila ianya dapat diterima masyarakat. Namun itu perhatian tegas perlu diberikan untuk menyediakan Memorandum of Association, pemilihan Ameer dan mengawasi daripada pengaruh2 sediada kerana kebangkalian tinggi ianya gagal apabila dimanipulasi dan dipolitikkan oleh mereka yang sebenarnya “Budak Dunia”, yang sentiasa mengejar populariti, kekayaan dan pangkat.

   “…Wahai Tuhan! Sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku; oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu…”; al-Maaidah:25

   “…Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan ugama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia…”; al-An’aam:70

   Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “…Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah swt. (HR al-Baihaqi)

   1. apa yang saudara katakan saya rasa lebih realistik dan praktikal berbanding apa yang saya baca di mykhilafah.com, semoga Allah memberikan ketenagan dan kesabaran buat saudara dalam berdakwah menegakkan islam.

   2. Assalamualaikum…

    Saya bersetuju dengan pendapat ini, sebagaimana yang Sheikh Imran huraikan didalam buku-buku dan pengajiannya..
    Namun.. Amat sukar sekali untuk melakukannya..
    Kerana untuk menubuhkan kampung tersebut memerlukan dana (yang sudah pasti agak banyak), dan penduduk (supaya dapat berkembang-biak)..Dan orang ramai kelihatan seolah-olah tidak peduli lagi samada Dajjal sudah keluar, atau mereka hidup didalam dunia Ya’juj & Ma’juj atau mereka sudah terperangkap didalam fitnah Dajjal! Ini amat mengejutkan saya kerana saya dan kumpulan saya pernah cuba menyuarakan perkara ini kepada masjid-masjid, ustaz-ustaz, orang politik..bahkan ahli keluarga terdekat! dan hasilnya amat mendukacitakan..

    Jadi saya memohon jasa baik sesiapa disini, jika mempunyai maklumat tentang Muslim Village yang sudah mula ditubuhkan di Malaysia ini @ mereka-mereka yang berhasrat untuk membinanya, untuk bergabung tenaga dengan kami..

    Terima kasih..

   3. Hidup kita kini diselubungi dengan sistem riba dan rasuah yang berluasa.Kalau nak di huraikan memakan masa yang amat panjang mengapa kita jadi begini. Masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka mulai keliru, mana yang hak dan bathil,mana haram dan halal, walaupun ianya amat jelas dalam Islam.Kemungkaran sangat berluasa yang semua sudut.

    Kita tiada kekuatan melawan mereka, oleh itu, kita tiada pilihan melainkan melarikan diri ke pergunungan dan memulakan kehidupan Muslim sebenarnya, yang tidak di pengaruhi atau dikongkong oleh budaya kemewahan dan consumerism berlebihan yang di amalan oleh mereka.
    Insyallah, jika tingkatan pengabdian kita kepada Allah swt tinggi, kita boleh laksanakan.

    Antara yang terutama kita perlukan ada ialah “volume”,yakni jumlah orang Islam yang ramai bagi menggerakkan projek muslim village ini. Kita ketahui harga tanah adalah mengikut harga yang ditetapkan oleh sistem Dajjal,yang menyebabkan ia terkeluar dari kemanpuan majoriti umat islam yang menginginkan kehidupan Islam sejati. Saya berpendapat bahawa, perlaksanaan Muslim village bukan satu pilihan ,tapi tiada pilihan,kalau kita inginkan Jannah.

    Saya adalah diantara mereka yang berdosa, yang masih hidup lebih dari yang sepatutnya. Saya mahu tukar itu semua mulai sekarang dan berharap lebih ramai saudara sauara saya mengambil langkah positif mengikut cara kehidupan Rasulullah.
    Akhir kata :Kemewahan boleh memalai dan menyesatkan.

 5. Salam…saudaraku sekalian..saya rasa terpanggil untuk bertanya setelah membaca artikel yang ditulis di sini. Bilakah masanya permulaan perubahan total kepada keimanan kpd Allah ni perlu dilaksanakan, termasuklah pembinaan perkampungan muslim sejati…
  bimbang sekiranya masa kesuntukan untuk kita..dan kepada yang benar2 berwibawa tampillah mengetuai

 6. salam…pd sahabat yg sedang berjihat….saya rasa kita kena idupkan…ilmu..tasawuf pd anak2 muda skg…hati dah bersih….nya allah segalanya…baru islam itu kuat…hati bagai kepingan-kepingan besi…tak gentar…hanya gentar….pd kemungkaran allah

 7. Assalamualaikum warahmatullah.

  saya setuju dengan tuan blog dan insyaAllah sy akan bersama-sama berjuang. tetapi sebelum itu. jgn la kita pertikaikan mana-mana pergerakan yg ikhlas mengembalikan Islam, selagi mereka masih punya hujah yg benar berlandaskan Al-Quran dan sunnah biarkan mereka teruskan. kerana dalam situasi dunia yg penuh dengan fitnah ini kita perlu jaga siratulrahim antara smua umat islam ,tidak kiralah dia punya label atau pun tidak.

  Apa-apa permasalahan kita boleh “face to face” dialog dengan aman kerana tujuan kita satu iaitu Menjalankan perintah Allah dengan redhaNya.

  Seperti kita dengan kawan atau ibu bapa. jika silap jgn cite masalah kita pada org lain kerana kita tidak tahu apa fitnah akan jadi nnt.

  untuk mencapai bibit kebangkitan kita perlu mengikat semua siratulrahim dan kasih sayang kita terhadap org yg kita kenal mahupun tidak. Kerana Islam itu tersebar seperti kita “memberi salam” , adakah kita hanya beri salam pada org yg knal saja? tentu tidak.. walaupun dia bukan islam kita tetap ucapkan salam sejahtera padanya tanda kita menghormati mereka dan agar mereka terima hidayah Allah satu hari nnt.

  ubah pandangan kita terhadap bangsa kerana sapa kamu atau saya hendak merasakan bagusnya bangsa aku? kerana sebelum Islam sampai di nusantara juga kita telah lupa amanah Allah kerana menganut agama lain seperti juga bangsa-bangsa yang belum menerima Islam.

  🙂

  jgn bersedih atas apa yg ditanggung Islam sekarang kerana Allah lebih tahu apa yang sedang Ia lakukan.Teruskan dakwah , baik mudah mahu pun tua baik miskin atau pun kaya kerana kamu smua sama disini Allah. Dakwah atas dasar kemampuan kamu jgn melampaui batas Ilmu kerana khuatir menjadi fitnah.

  Janji Allah itu pasti. Waalallahualam.

 8. Bismillahirrahmanirrahim..

  Kenali Islam Yang Hak.. Aku menunggu hari kebangkitan islam..Hancurkan kekafiran yang telah menular dipelosok dunia pada masa ini..

  Kerana Allah, Syiar ISLAM ini menjadi kewajipan pada setiap diri orang yang bergelar muslim.

 9. assalamualaikum..

  kita perlu bincangkan tentang perkara ini…kita perlu bentuk jemaah yang benar2 hidup utk Allah dan Rasul, yang meletakkan Islam di depan…perlu bertindak dalam membuat muslim village…

 10. illahmyasyallah… kehidupan kita penuh dgn syiriq dan riba… DOSA yang besar…, tidak ada apa yang saya boleh buat… selain daripada solat, Jadi saya serah kan diri saya kepada allah dengan berjihad kepadanya… Insyallah…

 11. salam

  saya ingin bertanya…dan mohon kepastian

  apabila kita telah bersumpah dgn nama allah,dengan menjunjung al_quran kitab suci bahawa kita tidak akan kembali ke masa silam,
  kemudian kt berasa menyesal atas perbuatan tersebut..
  apa kah tindakan wajar yg kita patut lakukan …

  1. Jangan ulangi perbuatan yang mungkar. Cari kemanisan hidup dengan banyakkan berzikir,solat sunat dan bermunajat kpd Allah di 2/3 malam.Hiduplah dengan cara yang amat sederhana.Insyallah,saudari akan dapat rasai keindahan dan keberkatan.Hidup sederhana dalam serba sebi.
   Biar nampak hina sikit oleh manusia,tapi mulia disisi Allah swt.Ameen.

 12. @muslimah86

  “Kembali kepada fitrah” = Aidilfitri

  saya rasa saudari lebih tahu jawapannya,jawapannya adalah “melaksanakan kembali segala yang diperintah” tetapi apa “segala yang diperintah” ?

  itulah 3 pekara asas Islam.

  1)rukun Iman
  2)rukun Islam
  3)Ehsan

  mungkin ini saya boleh berkongsi tips untuk tidak melakukan pekara yang sama ulang kali.insyaAllah

  Allah lebih maha tahu apa itu “manusia” kerana Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita.

  Secara semula jagi manusia punya sifat “lupa”

  maka dengam kata mudah.

  1)Ingat.. Ingat .. Ingat…

  kalu “lupa” ingat balik..

  2)zikir.. zikir.. zikir..

  kalu “putus”.. sambung balik.

  Penawar untuk “LUPA” itu adakah “INGAT”.

  Manusia akan menjadi teruk/jahat jika kerana mereka “Lupa” siapa yang perlu mereka wajib “Ingat”.

  Pertama sekali pekara yang perlu kita lakukan adalah “ingat” Allah ini melahirkan rasa bahawa kita bertanggungjawab melaksanakan syariat yang diberi. 🙂

  apabila telah melepasi fasa “rasa” maka Bermulalah fasa melaksanakan syariat , dan disini ujian manusia pada zahirnya. (secara basic adalah rukun Islam dan secara mendalam kita digalakkan mencari guru agar memahami dengan cara dan tertib yang betul .insyaAllah)

  fasa ini ada byk jalan(torikoh/tarekat/tarikah) Contoh sebagai Lawyer,Ulama,membentuk Jemaah Islam(tarikat/tabligh/yayasan/dll) ,Cikgu,Parti Politik dan pelbagai cara lagi selagi “Niat” itu adalah semata-mata kerana Allah.

  seperti mana sebahagian dari firman Allah berbunyi

  “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”(Al ‘Ankabuut 29:69)

  “Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. “( Az Zukhruf 43:10)

  TETAPI

  perlu ingat bahawa secara teknikal jalan itu byk tetapi secara hakikat jalan hanya dua iaitu :

  1) Jalan yang Haq (byk jalan)
  atau
  2) Jalan yang Batil. (juga byk jalan)

  sepertimana juga firman Allah berbunyi

  “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan(Haq dan Batil)”(Al Balad 90:10).

  Kerana itu kita diajar agar sentiasa meminta pertolongan pada Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, seperti mana kita diwajibkan untuk membacanya 5x sehari.

  iaitu

  “Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Al-Fatihah 6-7)

  *1 lurus , 1 benkok (Murkai & sesat)

  wslm. 🙂

  jika saya tersilap kata mohon ditegur. MasyaAllah.

 13. Salam..

  Sy secara tidak sengaja telah menjumpai laman web saudara ketika mencari mengenai perkara riba ini…sy telah menangis apabila mengetahui hal sebenar riba ini.

  mcm mana nak keluar dari masalah riba ini sedangkan sy sendiri telah terlibat dgn riba ini..sy dah melakukan sedikit penghijrahan apabila menyalurkan wang riba ke baitulmal..tp sekiranya pembiayaan bank islam utk beli keta selama ni pun dikira riba maka sy dan suami tidak akan keluar dari riba selama2nya…Apa yg harus kami lakukan??

  sy juga ada join pelaburan Public Mutual (Ittikal) yg berdasarkan syariah, adakah pelaburan ini jg melibatkan riba sedangkan ia berdasarkan syariah dimana duit dilaburkan ke dana2 patuh syariah dan hasil keuntungan dikongsi bersama??

  Sekiranya semua bank2 Islam mengamalkan riba, dimana sy harus membuat simpanan wang??Bagaimana dgn Tabung Haji adakah juga dianggap mengamalkan riba kerana wang yg disimpan akan berganda dgn konsep perkongsian untung rugi?????

  Saya jg ada bc fatwa mengenai keja d syarikat yg mengamalkan riba seperti syarikat yg meminjam daripada bank untk menjalankan perniagaan adalah tidak dibenarkan. Tetapi rasanya hampir semua syarikat di Malaysia ini ditubuhkan dengan pinjaman bank bg mendapatkan modal, sekiranya haram keja dgn syarikat yg mengamalkan riba ini, apa yg harus sy lakukan dan dimana sy harus berhijrah mencari perkerjaan yg tidak ada unsur riba??sekiranya sy berhenti keja bagaimana sy nak tanggung keluarga d kampung n lain2…lg2 pd zaman yg mempunyai taraf hidup yg sgt tinggi selain peluang kerja yg terhad di tempat sy ini???

  Sekiranya wang itu sendiri adalah riba, apa medium yg harus sy gunakan utk melakukan penjualan dan pembelian setiap hari??sekiranya menggunakan wang untuk membeli dirham pun boleh dikira riba kerana wang itu sendiri adalah riba???

  Sy berada dlm situasi yg sgt bingung dan sedih apatah lg membaca bahawa 99.9% manusia akan masuk neraka…

  Apa yg harus dilakukan memandangkan kehidupan ini adalah bersandarkan riba semata-mata kerana riba ada dimana2 dan sukar dibendung lg…….

 14. salam puan,
  saya pun pd mulanya mmg pening jgk pikir hal ni..
  nabi pun ada kata yg umatnya akhir zaman akan kena paling kurang pun debu2 riba.. kalau takde loan rumah atau kereta pun,duit kertas tu kira debu2 riba la.
  yang paling penting kita dah insaf dan bertaubat dan berusaha utk keluar dr belenggu riba. selebihnya kita serah pada Allah.. moga Allah ampun dosa2 kita.. saudara ed dah lama tak aktif, mungkin puan boleh try join http://syurgadidunia.blogspot.com/ disini en helmi agak aktif.

  sekian,wassalam.

 15. salam,

  pandangan ambe yg seposen ni.. sape yang nak menyimpan dlm mid n long term cariklah emas tak kira apa brand janji purity yg tinggi.

 16. assalamualaikum

  alhamdulilah, baru-baru ini saya telah mendapat pendedahan berkenaan perkara ini. di dalam kesibukan memikirkan dunia, allah s.w.t telah membuka jalan untuk saya melihat apa yang sedang berlaku. sedang kita sibuk dengan politik dalam negara dan usaha mencari kesenangan dunia, hati ini dibuka untuk mendapat pedoman tatkala masa kian suntuk.

  saudara,
  saya kini sedang mengumpul maklumat pergerakan saudara-saudara yang telah sedar akan keperluan mewujudkan komuniti muslim ini jauh dari hasutan, fitnah dan propaganda musuh islam. banyak pergerakan telah mula dilaksanakan di luar malaysia. terima kasih di atas usaha yang di ambil untuk berkongsi maklumat dengan saudara-saudara lain yang semua telah tersedar.

  namun, pada pandangan saya, tindakan perlu diambil. kata-kata perlukan tindakan. perjumpaan dalam membincangkan perlaksanaan semua ini perlu diadakan dalam mengambil kira keperluan yang perlu disediakan sebagai bekalan.

  sehubungan dengan itu, saya andaikan saudara boleh mengambil inisiatif menggunakan platform ini untuk menganjurkan satu perjumpaan bagi semua saudara-saudara yang telah diberi rahmat melihat situasi sebenar kini.

  ramai yang telah sedar tetapi masih takut untuk mengambil tindakan kerana masih belum ada yang bangkit untuk memulakan.

  mari kita sama-sama membebaskan belenggu propaganda yahudi ini.

  harap dapat dihubungi saudara dalam masa terdekat untuk usaha mengatur perbincangan tersebut.

  farhan bin hassan
  012-6338449

  1. A`kum pada semua,
   nak bertanya berkenaan perkembangan pasal muslim village kat malaysia ni. ada sapa2 ada info x?

  2. Satu usaha kini sedang dibuat untuk menyatukan kesemua pendapat bernas dan mengumpulkan maklumat-maklumat perkembangan muslim village di halaman http://muslimvillages.com

   Namun itu, masih banyak usaha dan kecacacatan halaman yang perlu dibaiki untuk melengkapkan halaman, dan saya memerlukan masa yang banyak memandangkan tiada kepakaran dalam konfigurasi halaman internet.

  3. Assalamualaikum w.b.t. Saya juga amat amat berharap agar dapat berpindah & tinggal bersama keluarga di Muslim village kerana dh xsanggup lg meneruskan kehidupan di taman perumahan yg majoriti penduduk nya bersikap individualistic & sombong. Dh la azan pon xbrape nk dgr, kalu nk tau msuk wktu solar, kene psg radio ikim..radio lain, hampeh…asyikkk dgn hiburan kosong semata2. Kalau ade info to Muslim village ni, tlg la war war kan.. sy rase ramai yg berminat. Kita kene ubah cr hidup kita. Don’t just simply follow the system. We create our own system according tu Quran & Sunnah. Tp tu la, nk bukak kg kne ade duit. Hrp2 adela hmba Allah yg sudi mewakafkan tanah utk dijadikan Muslim village ni. Mungkin perlu tubuhkan satu pertubuhan utk mengutip dana bg merealisasikan project ini. Perlu ade sinergi antara satu sama lain

 17. Salam , kami disini sedang berusaha menjadikan perancangan ini berjaya. jika gerakan lain yg sudah bergerak harap memberi tunjukkan ajar.

  insyaAllah.

  tahun depan perjumpaan kedua pada march 2011 di CapeTown. doakan agar ada wakil dari tanah malaysia kesane. Amin.

  —————————————————-
  Lastly we would like to emphasise that NO LATE REGISTRATIONS will be entertained as it plays havoc with planning and logistics. Registration for International and National Guests, will CLOSE on 15 January 2011, while registration for those living in Cape Town and not sleeping at the camp will close 15th February 2011.

  We ask Allah, most Kind, to bless this event with success and to guide and protect those travelling to the Retreat for His sake. Ameen!

  Please download and complete the relevant forms and email to siir2011@isnet.za.net
  Please also direct any queries to that address.
  Registration form –
  http://www.imranhosein.org/blog/233-second-international-islamic-retreat.html

  —————————————————

 18. Assalamualaikum saudara,

  Saya amat meminati 5 point saudara dalam tindakan muslim kini untuk menempuh sistem yang ada kini.
  Persoalan daripada saya, sekiranya perlembagaan malaysia memang menyatakan Islam adalah agama persekutuan … bukankah kita perlu untuk memerangi mereka yang tidak mengamalkan perlembagaan itu?
  Bukan maksud untuk meng api-api, tapi sekadar bertanya … daripada hamba yang jahil.

 19. Assalammualaikum,

  Sheikh Imran N. Hosein akan memberikan ucapan bertajuk “Prohibition of Riba in Islam” pada 02/11/2010 di Dewan Tun Hussein Onn, Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur.

  World Conference on Riba

  Harap sesiapa yang berminat dapat hadir di WORLD CONFERENCE ON RIBA.

  Selanjutnya dan bagi sesiapa layak dan berkebolehan menerajui diharap dapat menghubungi Sheikh Imran N. Hosein (inhosein@hotmail.com) bagi mengatur atau membuat perjumpaan untuk membincangkan penubuhan muslim village di Malaysia.

  Sekian, terima kasih.

 20. Some important facts for every muslim to consider….

  Subject :Re:Children of gog and magog will be killed by nuclear radiation?..2009-08-21 17:30:57

  A lengthy hadith narrated by Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, and ad-Dhiyaa’, attributed to Abu Umamah, reports that the Prophet of Allah, sallallahu `alaihi wa sallam, said,

  “There will be three hard years before the Dajjal (appears). During them, people will be stricken by a great famine.

  > In the first year, Allah will command the sky to withhold a third of its rain, and the earth to withhold a third a third of its produce.

  > In the second year, Allah will command the sky to withhold two thirds of its rain, and the earth to withhold two thirds of its produce.

  > In the third year, Allah will command the sky to withhold all of its rain, and it will not rain a single drop of rain. He will command the earth to withhold all of its produce, and no plant will grow. All hoofed animals will perish, except that which Allah wills.”

  He (sallallahu `alaihi wa sallam) was asked, ‘What sustains people during that time?’ He said, “Tahlil, takbir and tahmid (Saying, la ilaha ill Allah, Allahu Akbar and al-hamdulillah). This will sustain them just as food does.” [Sahih Al-Jami` as-Saghir, no. 7875]

  Conclusion:

  1. I believe if we’re experiencing the above for three consecutive years, we must be ready for the arrival of Dajjal and Imam Mahdi, and must be ready for the final battle. Insyallah! This hadith might also explain how the Sea of Galilea would be drained by dry weather.

  2. I believe this might explain the depopulation of the earth since many unable to survive these great famines. We may survive without food for certain period of time, but how long can we survive without water? Is there anything to replace water? Is it safe for us to store water since many willing to die for it? Will there be electricity and technology without water?

  3. I believe we need to strengthen our faith and life for the above great famine. Immediate action is required to purify body, mind and soul. Priority must be given to strengthen the faith rather than involving too much in petty things. Priority must be give to achieve the faith of the 313 companions of the Imam Mahdi (as)… 313, and only 313 to bring an end to world oppression! Insyallah!

  4. I believe we should invest in long term food storage, “water from thin air” technology and/or take any action necessary to ensure we’re not surrendering our faith for food, life or other needs… ensuring that we’re not surrendering into the Dajjal’s trap…

  If anyone have any hadith describing life before the appearance of Dajjal and Imam Mahdi, please share. We’re facing the greatest test on faith with nearly zero chance of success. Hopefully we’re able to prepare ourselves and becoming alert on what alies ahead of Muslim nations.

  Wallahu a‘lam bish-shawab.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Subject :Re:Re:Children of gog and magog will be killed by nuclear radiation?..2010-04-21 06:51:11

  Salam alaikoum,

  The three years drought (The secret)

  This drought is already passed between 1998 and 2000 (1998. 1999 and 2000), and made ruination in agriculture, and rearing. It touched, without exception, almost all the countries of the Middle East, Africa and other continents too. Livestock died, harvests were lost, people and cattle died of thirst and hunger.

  The year 2000 was harder than 1999, and 1999 harder than 998, said the reports of Agencies.

  It is odd that America attacked Afghanistan (Khorasan in the hadith), and so entered this country in 2001, namely 1 year after the 3 years of dryness, and it is also amazing that it is Afghanistan which suffered the most from this drought.

  We note that, by the divine will, this dryness had stopped noticeably, just in 2001, after 3 hard years.

  All was regulated by the Almighty so that informed people open the eyes on this prophecy and make praises for Allah.

  In this historical truth, we can identify, in addition to the years of dryness, the identity of the announced Antichrist!

  Middle East and Central Asia suffering worst droughts in recent history

  by Eric deCarbonnel
  Saturday, February 7, 2009

  Afghanistan and the Middle East. Various reports over the past several months have described a significant reduction in irrigation reserves in these four countries following three years of below-normal precipitation, but the irrigation deficits are difficult to quantify. Similar reports surfaced during a regional drought that extended from 1998 through 2000, but subsequent yield data suggested that the threat was somewhat overstated in terms of the impact on agriculture. Furthermore, the current three-year drought has not been as intense as the 1998-2000 drought, although it should be noted that a return to normal winter precipitation will be necessary in order to reverse the current dryness. Official harvest reports indicate that over 6 million tons of grain has been gathered in Uzbekistan despite the excessive dryness, indicating that irrigation supplies for wheat were adequate this year. Winter wheat, planted in the fall, accounts for over 90 percent of total grain production, and approximately 85 percent of the crop is irrigated.

  In Afghanistan, the worst drought in 30 years had spread across the broken country and almost half its 20 million people were affected. Chronic political instability in many parts of this region and the recent military action in Afghanistan have further complicated the situation.

  Most parts of the Islamic Republic of Iran recently experienced an exceptional drought that lasted more than 2 years (1998–2000). In some areas, drought has also extended into winter 2001.The 1998-2000 droughts inflicted $3.5 billion in damages, killing 800,000 head of livestock and drying up major reservoirs and internal lakes (Pagano et al., 2001).

  Bizarrely we discover frequently the same interval of dates in different countries striked by drought:

  3 years: 1998-2000!

  I wrote and spoke much about this dryness, at the moment when a majority was unaware of that and when this drought was effective and passed beside them, ruined millions of Muslmans like them, without they realized this greatest tragedy.

  And Allah is Omniscient.

  Links with this subject:

  http://www.unescap.org/esd/rim/16/documents/Presentations/ICDRR.pdf

  http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-hails-arrival-european-wheat-drought-hit-eritrea

  http://www.drought.unl.edu/monitor/EWS/ch12_Akeh.pdf

  http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/rim/escap_drought.pdf

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Subject :Re:Children of gog and magog will be killed by nuclear radiation?..2010-04-21 19:09:03

  Salam alaikoum

  The Prophet (saas) don’t talk here about all the earth, but about a part of earth. The mean of Ardh in arabic here is not “earth” but “Ground” You know?! The area of this earth here is unknown!

  Hadith

  In this hadith, it is not a question of the whole earth, without exception, but of a global dryness which will touch several zones in the world

  This ayat proof that the meaning of ardh doesn’t always earth, but often a ground (arable land and ley).

  In more, the prophet (slps) promised with his oumma that Allah will not impose them a durable and whole (100%) natural disaster!

  All the phenomenom cited in hadith for our time, will come gradually, for testing humanity and Muslims, not for exterminate them.

  These signs are more of the warnings than a torture, to make them wake up on the time and the identity of Dajjal.

  Moreover, one angel is charged to distribute equitably water on the living beings until the day of the last judgment and without total interruption which can touch simultaneously all the ground, but certain parts of the ground only.

  THE PROPHET USED MUCH IN HIS HADITHS THE APPROXIMATIONS , TO GIVE ONLY THE NUMBER 70.000, WHICH WANTS TO SAY IN TRUTH: “GREAT NUMBER”. there is always a share of mystery in the hadîths on the extents, the numbers, the years, because only God knows the exact number, like the number of cave’s people (El-kahf). In several hadith, 70.000 was cited,

  Should us count with each évènment exactly with this number?! I am sure that we would find of them sometimes 10 times more, others: 5 times more, others same + 5 or 6. Does one have to claim that the Prophet was mistaken? Absolutely NOT! because he is Maasoum. But it is a rhetoric which brings us closer to the truth.

 21. salam ed,
  Alhamdulillah.. adanya update dari tuan punya blog. de dpt info yg tuan sheikh akan dtg Msia thn depan lepas perjumpaan kat cape town nanti. er..ada wakil x yg gi sana?

  1. W’salam..

   Bagus kalau dia datang, saya sangat harap ada yang berkelayakan dapat menemui dan mengatur perancangan yang lebih rapi. Tq.

 22. Asalaamualaikum,
  can anybody on this site, give me a direction where one can go to a muslim village??
  I ma not talking about paying rent with paper money, i am talking about buying land and then establishing a place of freedom???

 23. As seculariscm as explained above and many thanks for the full explanation that i haveignore all this time, secularism is part of dajjal belief and much danger due it will have greater penetration into mind of people and effective.A things has been to late and the only better ways I think follows the footstep of those has been succesfull like the sahaba which could came out form the life of jahilliah as for today it seem worst then the jahilliah time wassallam.

 24. As Salam,
  surah Al – A’raaf di bawah ini adalah ayat 2 dan 3 dan bukannya 3-4 seperti tertera di atas permulaan blog ini…mungkin typing error..harap maklum…

  “…(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu. Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenainya… Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan…”

  Al-Quran: al-A’raaf:3-4

  pembetulan

  Al-Quran: al-A’raaf:2-3

 25. The Star Newspaper
  Friday April 22, 2011

  NO NEED FOR AMENDMENT ON STATUS OF ISLAM, SAYS MINISTER

  THERE is no need to amend the status of Islam in the Federal Constitution as the official religion of the federation, Minister in the Prime Minister’s Department Datuk Seri Jamil Khir Baharom said.

  He added that amending its status as the “official religion of the Federation” into an “official religion” would restrict its scope and usage to official functions and religious rituals only.

  “There is no requirement to amend Article 3 (1) of the Constitution.

  “It is because this provision already gives recognition to Islam as the official religion of the Federation.

  “The term ‘Islam as official religion of the Federation’ forms the basis of Government policies and laws which were created in accordance with Islamic principles.

  “The provision has been accepted by the people of other races and origins in the country.

  “This includes their freedom to practise other religions,” he told Senator Ahmad Hussin.

  Ahmad had asked whether the Government would amend the article to include the word “official” and “Sunnah Wal Jammah”.

  Jamil Khir also said that there was no need to add the words “Sunnah Wal Jammah” or Sunni to the term Islam in the Constitution.

  “Although this is not stated in the Constitution, the National Fatwa Council had on May 6, 1996, decreed that Malaysian Muslims are required to adhere to Sunni teachings,” he added.

 26. Malaysia negara Islam, sekular

  TAJUK di atas tentu mengejutkan ramai orang khususnya Karpal Singh yang sering mahu menganggap Malaysia sebuah negara sekular dan bukan Islam kerana dia beranggapan bahawa negara Islam tidak disebut dalam Perlembagaan.

  Malah, negara sekular juga tidak disebut di dalamnya. Jadi apa yang dia katakan itu sebenarnya adalah anggapannya sahaja. Dia pilih sekular sebab Islam tidak disebut dan tidak sebaliknya.

  Sebenarnya, Malaysia adalah sebuah negara Islam dan sekular.

  Tentu tidak ramai yang sedar bahawa negara sekular itu adalah satu konsep pemerintahan atau kerajaan yang telah diperkenalkan di Eropah semasa mereka mahu memisahkan corak pemerintahan di antara gereja dan politik.

  Sekular di sini bererti bahawa negara-negara di Eropah itu bukan mengguna sistem Kristian atau Katholik.

  Jadi, oleh sebab Malaysia tidak mengamalkan sistem seperti ini, maka ia boleh dianggap sekular.

  Tetapi ini tidak bermakna ia tidak Islam. Malaysia ialah sebuah negara Islam.

  Walaupun ini tidak disebut dalam Perlembagaan, tetapi inilah hakikatnya.

  Ini adalah kerana Malaysia terdiri daripada sebuah kerajaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong dan kumpulan sistem kerajaan sembilan negeri-negeri beraja.

  Maka secara tidak langsung, Malaysia adalah sebuah negara Kesultanan dan berkerajaan Islam.

  Ini diperkuatkan lagi dengan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia sendiri yang tertulis bahawa Islam adalah agama rasmi.

  Walaupun negara-negara lain ada raja seperti di Thailand dan Jepun, tetapi peruntukan seperti ini tidak ada dalam Perlembagaan mereka yang memperuntukkan agama rasmi negara mereka.

  Jadi, anggapan Karpal Singh tentang Malaysia bukan sebuah negara Islam dan sebuah negara sekular tidak benar.

  Malaysia sebenarnya sebuah negara Islam dan juga sekular.

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0824&pub=utusan_malaysia&sec=Forum&pg=fo_01.htm&arc=hive

  1. ada , insyaAllah tahun depan Muslim Village akan bersidang di Malaysia untuk 2012.

   cuba tgk schedule Sheikh Imran Hossein di web page.

   Waallalahualam.

   1. ade perkembangan lagi x dari sheikh tntg muslim village?sheikh x update blog die..last ceramah 1/8 pun xupdate..sheikh nk begerak secare rahsie ke?

  2. Alhamdulillah. Pembukaan muslim village baru di semenanjung telah kami mulakan dan usaha2 seterusnya sedang kami jalankan… biiznillah
   Sekiranya saudara/saudari benar benar berminat dan masih mencari, hubungi kami di email kami yzrsif@gmail.com

 27. HELP-
  aslm’laikm wr wb
  kami puak melayu di singkawang-sambas dah resah dengan perkembangan dunie hari ini
  dah pun kami sampaikan peringatan kepade saudare2 muslim kami yang lain namun belum juge kami dapatkan hasil yang memungkinkan bagi kami untuk mendirikan kampung muslim kami sendiri
  untuk itu mohonlah sekirenye saudare2 di malaysia bemberitahu kepade kami person or adress yang bise kami kunjungi (silaturahmi) agar kami bise lebih banyak lagi belajar untuk kemudian kami ajarkan kepade saudare2 kami di sini inshaALLAH

  demi ALLAH yang menggenggam jiwaku
  erwin elvandi
  +6281345685506
  +6285654479447

  1. Salam.. cuba lihat ni ; http://medinahproject.com/
   Di Malaysia, InsyaAllaah akan ada perkampungan Islam. Tuan Sheikh Imran masih ada di sini dan tahun depan, InsyaAllaah, akan di adakan juga Islamic retreat yg ketiga di Malaysia.
   Moga usaha saudara mendapat keberkatan Ilahi.

 28. Alhamdulillah, saudara memang 1 dalam 1000 seperti yang dimaksudkan, insyaAllah. Tidak ramai yang tahu gerakkerja(gerakan)/sandiwara(lakonan)/posisi(sukan) yang perlu dijalan/mainkan dalam zaman fitnah akhir zaman ini. Jika dari 3 juta orang Islam dewasa yang menjaga rukun Islamnya hanya 20%, iaitu 600,000. Maka 1:1000 itu hanya 600 orang. Jadi kalian yang ramai, janganlah menjadi fitnah kepada mereka yang 600 orang ini. Jika was-was/tidak dapat melihat apa yang 600 orang ini ingin lakukan atau, janganlah disekat perjalanan mereka. Janganlah menjadi agen musuh Islam tanpa disedari.

  Ini ialah satu lagi gerakkerja bagi mereka yang baru tersedar.

  Salam dan selamat sejahtera,

  Diharap semua sudah maklum dengan default sistem secular dengan demokrasinya dan
  matawang fiat ribanya. Ini berlawanan dengan fitrah ketauhidan kepadaNya melalui
  kepimpinan khalifah lantikanNya dan keadilan matawang stabil emas/perak
  anugerahNya.

  Di sini saya ingin sarankan kaedah untuk kita sama2 memerangi system ini dengan
  cara system ini sendiri.

  Kita semua maklum bahwa system ini menggunakan kaedah mengawal matawang fiat riba
  semua negara melalui bankpusat negara tersebut, yang menjana kewangan kredit
  kepada pemimpin demokrasi pilihan mereka bagi memenangi pilihanraya untuk
  meneruskan agenda pemerintahan sekular. Bagi menjatuhkan pemimpin pula Bank Dunia
  pula akan diguna bagi menjana kewangan kredit kepada parti pembangkang sebagai
  dana. Hatta pemimpin yang taat sekalipun akan sentiasa diciptakan musuh politik
  berdana bagi memastikan ketaatan yang total dan kebergantungan pada sistem ini.

  Musuh2 politik ini juga tidak terhad kepada parti pembangkang sahaja. Liberisasi,
  extremist, atas nama ugama mahupun kemanusiaan akan sentiasa diadakan. Order out
  of chaos adalah konsep yang digunakan. Dengan ini pemimpin2 puppet ini akan
  sentiasa bergantung kepada sistem dan dana ini bagi mengekalkan kedudukan. Harap
  maklum bahwa dana ini hanyalah wang bernilai tisu tandas sahaja, yang boleh
  dicetak sesuka hati tetapi dimanipulasi sebagai nota hutangkredit bernilai.

  Dengan mengetahui cara sistem ini, kita pula akan memanipulasi sistem ini.

  Semua pihak perlu meneruskan sandiwara ini mengikut posisi masing-masing, tetapi
  kini dengan kesedaran bahwa sistem ini korup. Jadikan posisi masing-masing hanya
  sebagai topeng tetapi iktikad kembali kepada fitrah.

  Pemimpin sediada dengan bankpusat sebagai penjana kewangan kredit akan masih
  tetap mengeluarkan wang fiat riba ini seperti sediakala. Tetapi kali ini bukan
  untuk membeli undi.

  Pembangkang dan pertubuhan yang mendapat dana luar juga tetap meneruskan
  kemasukkan dana ini. Tetapi kali ini bukan untuk agenda chaos/perpecahan seperti
  pemurtadan, isu2 pembangkang, kebebasan/ekstrem itu dan ini serta lain-lain.

  Jangan dilupa bahwa dana2 ini hanyalah alat penindasan riba/usury yang semua
  ugama melarangnya. Orang2 berilmu tetap akan tahu siapa yang mendapat dana ini
  tetapi masih tetap meneruskan agenda keji ini, atau paling tidak pun masih kekal
  mengguna/menyimpan dana keji ini sebagai sumber pendapatan/kekayaan. Dana ini
  akan sentiasa membawa kepanasan api neraka bersamanya. Janganlah masih jahil dana
  ini sebagai rezki. Hanya emas/perak sahaja diakui semua kitab2 sebagai alat
  tukar/wang yang mempunyai nilai. Itu pun Gautama Buddha, Nabi Isa AS, dan Nabi
  Muhamad SAW pun masih memilih kezuhudan. Apalah wang fiat riba ini berbanding
  emas dan perak dari segi nilai. Jadi janganlah bercakap tentang kebenaran apatah
  lagi tentang ketuhanan jika masih mengharapkan dana ini sebagai rezki. Janganlah
  menganggap memurtadkan orang sebagai menjalankan kerja Tuhan, kerana Tuhan tidak
  pernah membenarkan riba.

  Jadi kemanakah dana ini akan diguna?

  Kita sama2 mengguna dana ini untuk membeli/import emas/perak dari syarikat2
  berkaitan dengan penindas ini, seperti India yang membeli dari IMF. Jangan
  sesekali guna dana ini untuk membeli emas/perak atau apa2 dari tempatan kerana
  dana ini secara hakikat tidak bernilai. Jangan guna untuk sesuatu hasil dengan
  benda tiada nilai ini. Hanya apabila dana ini telah menjadi emas/perak import
  dibawa masuk tadi, barulah kita menjualnya pada Syarikat Bank Negara, untuk
  mendapat wang fiat riba bankpusat kita pula( Dengan ini dapatlah kita menambah
  rezab emas/perak Syarikat Bank Negara. Atau kalau takut Bank Dunia mengarahkan
  Syarikat Bank Negara mengurangkan pegangan emas maka bolehlah Kerajaan Malaysia
  pula membeli emas itu dari Syarikat Bank Negara atau apa2 yang seangkatan).

  Sekurang-kurangnya, wang fiat riba terbitan kita keluar dari bankpusat secara
  transaksi beli emas. Dan duit itulah kita guna untuk penjanaan ekonomi. Khasnya
  membeli semula aset2 negara yang terjual pada dana tisu tandas sebelum ini. Juga
  membeli semua hasil2 kita sendiri. Jangan dijual apa2 hasil kita kepada dana tisu
  tandas. Kalau perlu hasil import kita akan bayar dengan komoditi juga, supaya
  tidak memeras orang dengan dana tisu tandas kita pula( yang bukan dari terbitan
  beli emas), kecuali hasil syarikat2 penindas.

  Jadi, tidak perlulah kita berpilihanraya lagi, berpuak-puak, membazirkan
  dana/sumber, sehingga muncul khalifahNya. Kita fokus tenaga kita kepada kegiatan
  ugama dan ekonomi dalam suasana aman dengan matawang yang lebih stabil. Semua
  undang2 sekular dan cukai2nya kita hapuskan, balik pada fitrah kitabNya dengan
  zakat 2.5% sahaja. Orang2 yang teraniaya dengan sistem korup ini, seperti pencuri
  yang dikenakan tahanan berpuloh tahun kerana RM2-3, atau pencarum yang terdakwa
  kerana memalsukan pengeluaran duit walaupun dari KWSP sendiri kerana
  kesempitan dll (memang sistem yang terbukti tidak membantu yg susah malah mencipta
  kesempitan hidup dan tidak meletakkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan seperti
  dalam perlembagaan dengan keehsananNya dan ketauhidanNya) dibebaskan. Dan bagi
  pengacau keamanan baru yang hakiki ini, hanya hudud sahaja selayaknya.

 29. Salam, sy nk mnt izin share web address ni dgn sodara2 seiman yg lain .. good for us to know this kind of knowledge ..

 30. Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuhu,

  I want to be a part of Muslim Village but i dont understand the language written here, and i dont know how to approach to you. so please help me and show me the way how can i become the part of the muslim village, inshaALLAH

  Masalama,

  rgs,

  Aslam Ali Saiyed
  +66 8 8006 2515

 31. sepanjang kajian”team” saya, sheikh imran hossein, latarbelakangnya meragukan…. aga agenda di bawa olehnya….dia sebenarnya alat yahudi dalam mengambar2kan dunia seolah ” semua syirik” , semua riba dan lain-lain….dan mencadangkan ” muslim village” utk agenda2 tertentu…..umat islam kena yakin kemenangan islam ialah dengan imam mahdi dan Nabi Isa a.s kalahkan dajal besar jasad…..yg pentingkan umat islam bersatu padu …dan pegang dgn al quran dan Sunnah….. hati-hati….. email saya : guymesra@yahoo.com utk maklumat lanjut kajian saya….

 32. mungkin benar, hanya Allah SWT lebih mengetahui…. namun saya dapati kebanyakan pendengar berminat kerana beliau berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang jelas, tidak diputarbelitkan dan tidak bercanggah, tidak berlandaskan pendapat peribadi, dan bukan pendapat yang mengelirukan umat…. mungkin itu faktor utama ramai dapat menerima…

  namun saya turut berpendapat kejayaan hijrah muslim village yang lebih utama tidak berlandaskan berhijrah membina ekonomi semata-mata, tetapi berhijrah dari cara hidup yang sentiasa menggemukkan nafsu cara hidup yang berupaya membina keimanan sebenar….

  Kekuatan Islam sebenar tidak pernah dibina berlandaskan bentuk perkampungan, mahupun ekonomi, ketenteraan atau selainnya… kunci kekuatan Islam sebenar ialah keteguhan akidah, memasuki Islam secara keseluruhannya…. dan itulah yang umat tidak miliki pada zaman ini, sekadar ramai seperti buih-buih dilaut……

 33. saya ingin bertanyakan,kenapa tuhan kamu tiada muzizat yang turun kepadanya,sedangkan tuhan yang saya percaya JESUS CHRIST ada muzizat turun kepadanya.Apakah itu muzizat?muzizat adalah keajiban yang di lihat oleh manusia yang dilakukan oleh tuhan.tapi,tuhan kmu S.W.T kenapa tiada muzizat yang turun kepadanya,dan dia hanya berkata kita tunggu saja muzizat itu datang,tapi sampai dia mati pun tiada pun muzizat yang di turunkan.tapi berlain dengan tuhan saya,muzizat yang di turunkan adalah banyak contohnya,ketika dia menyembukan orang buta,menghidupakan orang yang telah meninggal,menyembuhkan orang sakit costa,meluruskan orang tua bongkok menjadi lurus dan lain2.itu baru lah dikatakan tuhan yang mempunyai muzizat.itu lah orang ramai katakan orang islam ini akidah tinggi,orang yang tak percaya pun di suruh percaya.perlukah seseorang itu dipaksa untuk percaya yang tidak benar???

  1. Mu’jizat adalah perkara luar biasa yang berlaku hanya kepada rasul-rasul pilihan Allah s.w.t. Semua rasul dari Nabi Adam aliahi salam hingga Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad S.A.W mempunyai mu’jizat yang merupakan kurniaan Allah S.W.T. begitu juga Nabi Isa Alaihi salam yang di panggil JESUS CHRIST dan di anggap tuhan oleh orang kristian juga mempunyai banyak mu’jizat yang juga merupakan kurniaan Allah S.W.T. JESUS CHRIST bukan tuhan, Dia adalah manusia ciptaan Allah S.W.T yang diutus kepada kaum bani israil untuk mengajak kaumnya pada ketika itu mentauhidkan Allah S.WT. Kisah tentang Nabi Isa ada disebut di didalam Al-qura’an. Selepas di utus Nabi Muhammad S.A.W yang merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, segala ajaran yang dibawa oleh Rasul-rasul yang terdahulu tidak boleh digunakan lagi kerana ajaran Islam yang berpandukan kepada Al-qur’an adalah ajaran yang lengkap, universal meliputi semua manusia tanpa memandang warna kulit, jenis bahasa atau tempat. menurut ajaran Islam, manusia adalah sama, tidak ada kelebihan bagi mereka yang berbangsa Arab ke atas bangsa bukan Arab kecuali dengan takwa. Orang Islam percaya bahawa Tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kaji lah kandungan Al-qur’an, dan saudara akan lihat kebenaran ajaran Islam. SEMOGA SAUDARA MENDAPAT HIDAYAH DAN PETUNJUK DARI ALLAH S.W.T

  1. terima kasih dan saya telah mendengar ceramah ini… saya dapati hujahannya berdasarkan asas hujahan yang menggambarkan kecetekan ilmu dalam agama yang hendak diperbandingkan, atau gaya teknik perdayaan, fallacy… Kesannya? It is not a form of valid argument, but a fallacy of an argument and a deception… it is based on “invalid premises” dan tidak bernilai untuk dihujahkan kembali.

  2. Satu contoh kecil…. Penceramah mendakwa Allah melarang sesiapa untuk menguji kebenaran Al-Quran, sedangkan ayat Al-Quran jelas mengatakan:

   “…Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah; tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum Syarak yang diwajibkan (atas kamu); tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. (Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu) bahkan mereka mengatakan: “Dia lah (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya”. Katakanlah (wahai Muhammad): “Kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggilah siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain dari Allah (untuk membantu kamu), jika betul kamu orang-orang yang benar!”. (10:37 & 38)

   “…Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggilah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu-batu (berhala), (iaitu neraka) yang disediakan untuk orang-orang kafir…” (2:23 & 24)

   Selanjutnya, Penceramah sebenarnya tidak tahu mengenai kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menafikan sama sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW… Namun itu dan sebaliknya, penceramah berbicara seolah-olah mengetahui segalanya mengenai Nabi Muhammad SAW dan kemudian menggunakan pengakuan ini untuk menafikan apa-apa mukjizat Nabi Muhammad SAW.

   Contoh di antara beberapa mukjizat Rasulullah SAW:

   Wikipedia: Mukjizat Muhammad

   compare with mukjizat Nabi Isa (Jesus)

   Nabi Muhammad SAW Menghidupkan anak perempuan yang telah mati lama dikuburannya.

   Dikisahkan sebuah kisah seorang lelaki yang berkata kepada Nabi saw, “Saya tidak akan beriman kepadamu sehingga kamu mampu menghidupkan putriku untukku.” Dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi mendatangi kuburannya lalu berkata, “Wahai fulanah.” Lalu anak itu berkata, “Aku sambut panggilanmu dan dengan setia menerima perintahmu serta semoga kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulallah.” (Dala’ilun Nubuwwah karya Imam Bayhaqi, dari buku berjudul “Benarkah Nabi Muhammad & Umatnya Lebih Istimewa” hal32, By Al-Imam Al Hafidz Ahmad bin Muhammad Al Qasthalani).

   Mukjizat Nabi Muhammad S.A.W Membelah Bulan Dibuktikan Benar Oleh Amerika

   Embryology in the Quran

   Dan paling penting, Al-Quran itu sendiri….

   Oleh itu apakah kesimpulan daripada tindak tanduk penceramah? Apakah kesimpulan daripada semua ini? Adakah ini fallacy?

   Yes, jelas sekali penceramah menggunakan teknik “fallacy”, fallacy of straw man and to those who are very ignorant on the subject; (A straw man argument is an informal fallacy based on misrepresenting an opponent’s position so as to more easily refute it)…

   Kesannya? Kesannya, satu ceramah yang tidak bernilai… bukan diperbicarakan untuk mencari kebenaran, tetapi sekadar permainan perdayaan semata-mata dan permainan emosi….

   Saya juga mendapati penceramah gemar bergantung dan mengagungkan mukjizat “individu” untuk membuktikan suatu kebenaran, dan bukannya bergantung kepada penelitian ke atas kebenaran kitab itu sendiri untuk membuktikan Pencipta sebenar kepada alam ini… Bukannya sepatutnya membicarakan alam semesta ini sendiri? Jika sekadar menghidupkan kembali manusia yang telah mati, murid Wali Allah Sunan Ampel 9 kali mati dan hidup kembali atas perkenan doanya kepada Allah; http://beritaupdate-online.blogspot.com/2011/01/keajaiban-mati-9-kali-kisah-mbah-sholeh.html

   Kisah 9 Makam Mbah Sholeh, 9 kali mati dan hidup kembali atas doa Sunan Ampel (scroll to minute 6:20)

   Saudara Mark Noles, semua nabi-nabi dan rasul-rasul mempunyai mukjizat mereka sendiri dan kenapa mukjizat Nabi Isa a.s. (Jesus) yang hendak diperbesarkan? Malahan memperbesarkanya melebihi Allah SWT?

   Sebaliknya dan daripada memperbesarkan seseorang melebihi daripada sepatutnya, kenapa tidak saudara kini cuba menggunakan akal logik saudara yang sempurna daripada menerima apa sahaja secara mentah-mentah. Jika Kitab Injil diturunkan di Middle East, kenapa nabidan rasul-rasul yang terkandung di dalam Bible mempunyai nama yang tidak langsung menyamai penduduk tempatan?

   Abraham? David? Joseph? Jesus? Soloman? Marry? Jacob? Moses? Adakah nama-nama ini mengandungi persamaan dengan nama-nama penduduk tempatan di mana Kitab Injil diturunkan?

   Jika tidak, adakah ianya dipinda?

   Jika dipinda, sejauh manakah ianya dipinda?

   (How many of you would agree with a proposition that Bible is still the literal (or inspired) word of God? =)

   Adakah berkemungkinan Allah SWT menurunkan Al-Quran kerana kitab-kitab terdahulu dipinda dan menjadi sebahagian daripada buatan manusia?

   Adakah saudara selesa menaruhkan hidup saudara ke atas kitab yang telah dipinda?

   Adakah saudara selesa beriman dengan kitab yang telah dipinda manusia (buatan manusia)?

   Selanjutnya, hampir keseluruhan agama yang ada pada masa ini adalah berkonsepkan tuhan yang mempunyai imej (“idol worshipper”)… dan jika anda menyakini Kristian yang anda anuti hari ini adalah agama sebenarnya, maka secara langsung anda akan menafikan kesemua agama lain… betul? Agama-agama lain itu adalah sekadar ciptaan manusia dan tidak mempunyai persamaan dengan konsep agama sebenar yang anda anuti…

   Tetapi tidakkah anda sedar persamaan agama anda dan agama-agama lain? Iaitu… berkonsepkan tuhan yang berimej (idol)? Seperti dengan agama-agama ciptaan manusia yang lainnya? Tambahan, pernahkah pula anda terfikir samada imej “Jesus” tersebut menyamai rupa sebenar penduduk tempatan di mana Kitab Injil diturunkan?

   “…Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; “Ia TIADA BERANAK, dan Ia pula TIDAK DIPERANAKKAN; “Dan TIDAK ADA SESIAPAPUN YANG SERUPA DENGANNYA ”. (112)

   “…Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, Kami laknatkan mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu (tidak mahu menerima kebenaran). Mereka sentiasa mengubah Kalimah-kalimah (yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya) dari tempat-tempatnya (dan maksudnya) yang sebenar, dan mereka melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka mereka dengannya. Dan engkau (wahai Muhammad) sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka (yang tidak berlaku khianat). Oleh itu, maafkanlah mereka (jika mereka sedia bertaubat) dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Dan di antara orang-orang yang berkata:” Bahawa kami ini orang-orang Nasrani” (Kristian), Kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya, lalu Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka, sampai ke hari kiamat; dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami (Muhammad, s.a.w) dengan menerangkan kepada kamu banyak dari (keterangan-keterangan dan hukum-hukum) yang telah kamu sembunyikan dari Kitab Suci, dan ia memaafkan kamu (dengan tidak mendedahkan) banyak perkara (yang kamu sembunyikan). Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keterangannya…” (5:13-15)

   Self-Contradictions of the Bible

   Scientific Miracles in the Holy Quran

   Sekadar untuk renungan saudara ke atas satu persoalan yang sangat mudah dibuktikan… dan rasanya cukuplah sekadar beberapa comment kerana telah menjadi agak panjang… harapnya saudara dapat mengemukakan ceramah yang lebih bermutu dan bermatlamat mencari kebenaran.

 34. saya sebagai non-muslim meminta maaf kalau2 ada tesalah bahasa.saya hanya mengemukan apa yang benar tentang agama yang saya anuti.sebagai orang malaysia yang berbilang kaum dan agama tidak salah lah kalau kita sebagai negara majmuk berkongsi tentang agama masing2 dan mengambil yang baik dan membuang mna yang buruk.

  sekali lagi saya memohon maaf atas kalau adanya terkasar bahasa dan tersalah bahasa.

  sekian terima kasih
  MALAYSIA TANAH AIRKU

  1. TIDAK ADA TUHAN YANG DISEMBAH MELAINKAN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH PESURUH ALLAH. SELEPAS NABI MUHAMMAD S.A.W DI UTUS SEBAGAI RASUL YANG TERAKHIR, SEGALA AJARAN YANG DI BAWA OLEH RASUL-RASUL SEBELUMNYA TIDAK BOLEH DIGUNAKAN LAGI KERANA AJARAN ISLAM LENGKAP MERANGKUMI SEMUA MANUSIA DI SEGENAP ZAMAN DAN TEMPAT. ALLAH S.W.T BERFIRMAN DIDALAM ALQURAN SURAH ALI ‘IMRAN : 19 BERMAKSUD ;
   “SESUNGGUHNYA AGAMA DI SISI ALLAH ADALAH AGAMA ISLAM”. INILAH BUKTI YANG NYATA TENTANG KEBENARAN ISLAM.

  2. Tiada siapa yang melakukan kesalahan semasa dalam “PENCARIAN” Pencipta sebenar… Saya sokong saudara dan seperkara yang Tuan perlu lakukan ialah jika Tuan benar-benar mempercayai agama Kristian, maka jangan menganutinya sekadar part-time…

   Anuti agama Kristian dengan sebenar-benarnya… Jangan sekadar menerima bulat-bulat dan kaji betul-betul kitab-kitab Kristian dan teliti kembali kebenaran dan kesahihannya… Lihat alam ini dan kaji kembali dengan kitab yang Tuan percaya… Jika Tuan tertarik kepada mukjizat, lihat kembali keajaiban yang berada disekeliling, kenapa matahari tidak pernah lewat muncul? kenapa jutaan tahi bintang tidak melanggari bumi? kenapa semut yang tidak bersekolah berupaya membina kediaman yang kukuh? Siapakah yang mengajarnya? Tidak perlu melihat jauh, lihat diri dan sekeliling saudara… semuanya mengandungi pentanda-petanda daripada Pencipta sebenar, dan hubungan Pencipta dengan yang dicipta adalah sangat berhubung rapat.

   Oleh itu dan tanpa mengira apa sahaja agama, Kristian, Buddha, Hindu dan selainnya… ikuti betul-betul ajaran agama masing-masing secara “praktikal” dan dengan sebenar-benarnya. Berusaha “mencari” Pencipta…. Amalkan agama saudara dalam seluruh kehidupan saudara… Saya jamin, dan jika Tuan melakukan ini, nescaya Tuan akan menemui kebenarannya kerana setiap “roh-roh yang diciptakan oleh Pencipta sebenar” itu tidak beragama berbeza-beza, tetapi hanya menyembah kepada Tuhan yang satu…. dan kerana tidak mungkin orang yang benar-benar menyucikan dirinya tidak menemui jalan kebenaran dan Pencipta yang sebenar…

 35. Assalamualaikum

  saya betul2 ingin lari dan masuk perkampungan muslim .
  tolong hubungi saya di talian 0138527940 Sabah.

 36. eD,semoga Allah menambahkan lagi ilmu untuk anda..sy sanjung tinggi cara dan pendapat anda..saudara mark noles,org yg selalu mencari dan berusaha untuk mengenal Maha Pencipta,pasti akan dimudahkan usahanya..amalkan sungguh2 kitab injil itu saudara mark noles dan sy pasti,kita adalah sama2 saudara yg sentiasa berjuang menentang penindasan terhadap golongan seperti kita yg inginkan hidup dalam berkasih sayang dan sejahtera..orang yang paling dekat dan penuh rasa kasih sayang dgn kami sebagai muslim adalah org2 yg berkata ‘kami adalah orang2 Kristian’..its there in the Holy Quran..kita banyak berselisih pendapat..tp yg pasti,kita adalah org2 yg btl2 inginkan kehidupan berlandaskan jalan Allah..wallahualam..

 37. Assalamualaikum,
  Mengenai Muslim Village yang dianjurkan oleh Sheikh Imran Hosein amat baik. Saya ada pergi mendengar ceramah beliau. Cara dia baik, dia refer to Surah Al Kahf. Dia ada cakap, “you can proceed with your own Muslim Village as long your reference is Al Quran and Hadith”. Saya ada jugak teringin nak buat Perkampung Islam, tapi bergantung kepada apa yang kita ada dulu, “start from zero”, cara saya simple saja buat seperti al aqram tu, jangan jadi macam mereka , kita refer to Quran dan Hadith. Untuk survive kenalah buat product makanan utama, mee, bakery, macam2 ikut kepandaian seseorang dan juga product pertanian. Saya mempunyai background construction dan berminat dengan pembinaan green building iaitu kaedah sand bag house, pembinaan nya berbentuk dome , seperti kubah masjid , pembinaan ini 100% green. : http://calearth.org/building-designs/eco-dome.html
  Keunikan Perkampungan Islam yang saya impikan ini ialah Islam the way of life dan senibina nya yang berbentuk kubah-kubah (dome) masjid dan Islamic Bazar nya.
  Perkampungan ini boleh menarik perhatian orang-orang Islam diluar sana terutamanya western country sebab diaorang dah bosan duduk Bandar (city life) dan saya salah seorg yang bosan duduk kuala lumpur.
  obai.noah@yahoo.com

  1. Waalaikumsalam wr wbrt,

   Sekadar pandangan peribadi, mengenai formula sebenar untuk membangunkan perkampungan Islam.

   “…Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah Yang Menguasai (sekalian alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang yang Ummiyyin, seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan membersihkan mereka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu adalah dalam kesesatan yang nyata….” (1-2:62, Surah Al Jumu’ah)

   Kita kini telah kembali kepada Zaman Jahilliyah yang sebenar (mereka sebelum itu adalah dalam kesesatan yang nyata); dan kesimpulan ringkas untuk kembali membina kekuatan Islam bukanlah melalui ekonomi, politik etc, tetapi berdasarkan ayat di atas:

   1. Proses pertama adalah perlunya Amir yang sebenar-benarnya, iaitu sekurang-kurang seorang yang benar-benar telah mengenal diri, mengikut sanad sebenar sehingga kepada Rasulullah SAW, dan kehidupannya menekan nafsu makan, tidur, dan dalam seluruh amalan kehidupannya. Seseorang yang sentiasa mengingati/bertasbih kepada Allah, melalui jalan yang sama seperti perjalanan 13 tahun sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul.

   2. Proses kedua ialah “membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah”. Bacaan tanpa memahami dan megamalkannya adalah tidak termasuk sebagai “pembacaan”. Pembacaan bermaksud, “baca”, “faham” dan “amal”. Hilang salah satu daripada mana-mana syarat tersebut, sia-sia.

   3. Proses ketiga ialah “membersihkan mereka”, dan bermula dengan “taubat” yang bersungguh-sungguh. Tidak lagi menoleh ke belakang. Setelah taubat dilakukan secara bersungguh-sungguh, kemudiannya mengamalkan Al-Quran dan Hadis dalam setiap aspek kehidupan, sehingga akhirnya berupaya membentuk satu budaya/tradisi dalam masyarakat.

   4. Proses keempat ialah “mengajarkan mereka Kitab Allah dan Hikmah”, iaitu peringkat pembentukan budaya dan tradisi, dakwah! Tetapi ini adalah bukan dakwah melalui ucapan mulut, tetapi dakwah melalui perbuatan. Ucapan tanpa amalan yang ikhlas kepada Allah SWT tidak pernah mempunyai apa-apa “hikmah”. Oleh itu tidak perlu berceramah panjang mengenai agama. Mustahil gelas yang telah penuh boleh masuk ilmu Allah SWT (“…Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang (insan) mempunyai dua buah hati dalam rongga dadanya (tubuhnya)…” al-Ahzaab:4). Dakwah sebenar ialah hati yang telah kosong bersujud mengamalkan Islam dengan niat semata-mata mendapatkan keredhaan Allah SWT. Kesannya? Orang lain akan menjadi tertarik dan mengikutinya secara sukarela. Itulah ilmu “hikmah” yang sebenar.

   5. Proses terakhir dan paling tidak penting ialah pembentukan ekonomi, pendidikan, sosial etc. etc. etc.

   Islam tidak pernah dibina di atas ekonomi, bangunan dan teknologi tinggi etc, sepertimana hujahan yang kerapkali kita dengar daripada umat Islam hari ini dan termasuk yang bergelar ulama-ulama. Kekuatan Islam yang sebenar adalah daripada Allah SWT sendiri, melalui usaha kita membina akidah yang benar-benar teguh, tidak berpaling walaupun sedikit, “kami dengar, kami patuh“.

   Perumpamaannya….

   “…Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah ia dari pengikutku, dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya”. (Sesudah diingatkan demikian) mereka meminum juga dari sungai itu (dengan sepuas-puasnya), kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum (sepuas-puasnya): “Kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya”. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: “Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar…”; [2:249]

   Oleh itu, dimanakah bermulanya Muslim Village? Daripada dalam diri kita sendiri, hati kita.

   “…Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang (insan) mempunyai dua buah hati (tiada perkongsian? hati hanya pada Allah?) dalam rongga dadanya (tubuhnya)…” al-Ahzaab:4

   “…Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir! “Aku tidak akan menyembah (termasuk patuh? menyukai?) apa yang kamu sembah. “Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. “Dan aku tidak akan beribadat (termasuk cara hidup?) secara kamu beribadat. “Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. “Bagi kamu ugama (termasuk cara hidup?) kamu, dan bagiku ugamaku”….”; Al-Kafirun

   Ianya keberanian kita menghadapi dugaan kehidupan dan ujian yang sangat besar pada zaman ini. Keberanian mengenali dan mengasingkan hati kita (memuslim villagekan hati) daripada hati-hati manusia yang “pekak, buta, dan bisu” [2:18], hati zaman Jahilliyah. Mengasingkan hati daripada orang-orang yang sentiasa menjadi kan nafsunya sebagai “tuhan”, dan yang sentiasa mencari jalan mengingkari perintah Allah dengan alasan yang akhirnya memperlihatkan kesan/hasil yang memudaratkan/memesongkan agama dan seluruh kehidupan manusia.

   “…Nampakkah keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya: TUHAN yang dipuja lagi ditaati? (25:43)

   “…Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: TUHAN yang dipatuhinya…” (45:23)

   Formula:

   Hati Kosong = Pengabdian = Pertolongan Allah = Kemenangan

   Hati Kosong = Kemenangan

   “…Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” [Al-Fatihah, 1: 5]

   “Pengabdian” di awal ayat dan ayat “pertolongan” pada akhirnya… bermaksud syarat kepada pertolongan Allah SWT ialah kita terlebih dahulu telah “mengabdikan diri”, dan bukannya memohon pertolongan dahulu dan kemudiannya baru akan mengabdikan diri.

   Pengabdian pula hanya boleh dicapai apabila “hati menjadi kosong” (dicapai secara menekan nafsu makan, tidur dan mengikut 100% kaedah Rasulullah SAW dan sahabat, tiada pindaan). “Hati yang kosong” ialah hati yang tidak terdapat bintikan dalam hatinya mengatakan “aku pandai agama”, tidak terdapat bintikan hati mengenai “kereta aku”, tidak terdapat bintikan “teh tarik”, tv, hiburan, tilam empuk, hina atau mulia di sisi manusia etc. Oleh itu juga semakin seseorang itu menyangka dia bijak pandai agama, melihat baik, buruk, mulia, hina, hebat, harta atau risau kehidupan dan pekerjaan, maka hatinya semakin dipenuhi dengan bintik-bintik hati mengenai dirinya sendiri, dan semakin jauhlah daripada Tuhannya, semakin menjadi orang yg benar2 “pekak, buta, dan bisu”. Dia menjadi gelas yang penuh. Mustahil gelas yang penuh boleh menerima ilmu Allah SWT. Mustahil gelas yang penuh dapat menemui jalan kebenaran.

   Semua ini tersangat sukar, sehingga tidak masuk akal? Sudah semestinya, kecuali bagi mereka yang “pekak, buta dan bisu”, tidak menyedari hidupnya sedang hebat diuji, dan menyangka ujian setakat menyara anak bini, bayar bil elektrik, beli barang dapur dan sehinggalah nafasnya yang terakhir…

   Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji?…” [2:29]

   “…Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan hartabenda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya: Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?” Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat…” [2:214]

   Wallahu a‘lam bish-shawab.

 38. Asalamuaa’laikum..Hamba Allah yg berada di MELAKA….
  Saya Juga mahu pergi ke perkampungan muslim…
  019-5809658.

 39. salam., saya betul-betul ingin menyertai muslim village, (jika ada)

  tolong hubungi saya +60195503299

 40. SALAM,

  PERLEMBAGAAN MALAYSIA ADALAH KAFIR KERANA:

  1. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi hak dan kuasa kpd kerajaan Malaysia utk menjalan dan menguatkuasakan undang-undang Manusia ke atas manusia, padahal Allah memerintahkan supaya kita menjalan dan menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (5:48,49,50);

  2. Arikel 44 Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa kpd Parlimen utk membuat undang-undang Manusia, padahal Allah sahaja yg berhak utk membuat undang-undang utk manusia (12:40);

  3. Artikel 121 Perlembagaan Malaysia member kuasa kpd mahkamah utk menghukum manusia dengan undang-undang Manusia, padahal hak utk menhukum manusia hanyalah undang-undang Allah (5:44 );

  4. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis, padahal undang-undang Allah adalah yang paling tinggi (9:33);

  5. Mengikut interpretasi Mahkamah Agung mengenai kedudukan agama Islam di dalam Perlembagaan Negara ( fasal 3 (1) Perlembaaan Negara), ianya tidak bermaksud bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara ( Che Omar bin Che Soh versus Public Prosecutor dan Wan Jalil bin Wan Abdul Rahman & anor versus Public Prosecutor, 1988, 2 mlj 55). Sempena penghakiman terhadap rayuan kes tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahawa agama Islam mengikut fasal 3(1) hanyalah terhad kepada hal-hal adat istiadat dan peribadatan ritual sahaja, bukan agama rasmi negara, dan ia (Mahkamah Agung) juga mengisytiharkan dalam keputusannya itu bahawa MALAYSIA BUKANLAH SEBUAH NEGARA ISLAM, tetapi sebuah negara sekular yang mengamalkan undang-undang British.

  Sekian, Terima Kasih.
  Wan Solehah al-Halbani.
  Lubok Terua, Temerloh, PAHANG.

 41. Assalam dan Jazakallah Khair,
  Alhamdullillah.
  Satu Olahan,Garapan dan Petikan yang baik untuk mengingatkan pada yang pelupa.Dan juga mereka-mereka yg masih Tegar dgn Sistem Demokrasi. Berhati-hati dan Senantiasa Berwaspadalah Dalam Dunia Era Jahillihah Moden, yang penuh ditaburi Fitnah-Fitnah Besar oleh Proksi dan Tentera Dajjal Laknattullah, kerana Kembalinya IA dengan Tipuan yang tidak tertolak sebagaimana Fatamorgana.
  Marilah Kita Beristiqfar, SEDAR DIRI DAN BAIKI DIRI…
  Bangkitlah dan Binalah Al-Jamaah.
  Kembalilah Mengesakan Allah s.w.t dengan sebenarnya..
  Saya Memperakui dan Bersaksikan dengannya.
  Insyaallah.Waullahua’alam.

 42. Salam semua, Saya dah sebulat hati utk meninggal kan dunia dan undang2 dajal ini. Tolong update saya bila dan di mana Muslim village ini beroperasi. Dgn izin ALLAH biar kita semua membina Sunnah yg telah di hapus ini dan hidup secara Umat Islam yg telah di contoh kan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w Wasalam

 43. Assalamualaikum

  Tuan, apa perkembangan terkini tentang Muslim Village di Malaysia? Jazakallahu khair

 44. beruntung sodara2 muslim di malaysia,,mampu bikin muslim village,dan banyak yang mau ikut..andai di indonesia banyak muslim yang MAU DAN IKHLAS bwat kawasan hijrah,,MALAYSIA LUCKY YOU,,moga2 indonesia akan ada muslim village2,,insya Allah

 45. It’s truly a great and useful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing. gebaddcbdege

 46. salam alaik, saya nak bertanya, dimana muslim village di malaysia? tolong kongsi maklumat. saya dah fed-up dengan kehidupan terkongkong dengan duit dan masa ni. emel saya ckesaksian@gmail.com . Terimakasih moga Allah rahmati

 47. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you can be a great author. I will always bookmark your blog and definitely will come back down the
  road. I want to encourage that you continue your great work, have a nice evening!

 48. Assalamualaikum,
  saya ada buat Discord server bagi mempelopori komuniti Muslim Village Malaysia. Dipersilakan sesiapa yang berminat untuk sertai untuk tekan link ini: https://discord.gg/gbc5e5j
  Semoga Allah merahmati kita semua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog Pembangunan Ummah

%d bloggers like this: