Speaks from the cradle (الْمَهْدِ) (Q3:46)


Islam ialah cara hidup manusia yang harmoni dengan sistem alam atau sunnatullah. Oleh itu larangan Allah yang paling utama ialah manusia tidak merosakkan alam (pokok).

Dan kami berfirman: “Wahai Adam! Tinggalah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu korbankan (ق ر ب) pokok ini; maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim”. (Q2:35)

Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. (Q7:85) Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi”, mereka menjawab: ” Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan”. (Q2:11)

Ini adalah tema utama di dalam al-Quran, dan seluruh isinya menggambarkan climate change apabila manusia merosakkan sistem ekologi dan bumi. Justeru itu sistem yang dinyatakan daripada al-Quran sebagai sistem hidup yang benar adalah seperti di bawah:

Muslim Village

 

Sebaliknya golongan perosak menggunakan political jurisprudence atau moral relativism untuk memperhambakan minda dan aktiviti manusia. Oleh itu orang beriman hendaklah bebas daripada sistem perhambaan ini, dan hidup untuk berdamai dengan alam. Tafsiran ke atas syariatullah hendaklah mempunyai hala tuju berdamai dengan sunnatullah. Ini ertinya menjadi muslim.

(Peringatkanlah) akan hari Kami bertanya kepada neraka Jahannam: “Adakah engkau sudah penuh? ” Ia menjawab: “Adakah lagi sebarang tambahan?” (Q50:30) Orang-orang yang beriman dan beramal soleh; mereka amatlah sedikit! (Q38:24)

Leave a Reply to Ahmad Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s